thumbnail - Ngân hàng Nhà nước: Chuyển công an thông tin vụ chuyển 30.000 tỉ đồng trái phép ra nước ngoài
Trường Sơn
Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước: Chuyển công an thông tin vụ chuyển 30.000 tỉ đồng trái phép ra nước ngoài

TTO - Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước khẳng định: Thị trường chợ đen, mua bán, trao đổi ngoại tệ là thị trường ngoại tệ phi chính thức không được pháp luật thừa nhận.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác