thumbnail - Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh, lãi suất OMO bật tăng mạnh
Tuấn Anh
Hà Nội

Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh, lãi suất OMO bật tăng mạnh

Đây là lần tăng đầu tiên của một loại lãi suất quan trọng trong điều tiết nguồn, kể từ lần giảm vào tháng 9/2020 nhằm hỗ trợ nền kinh tế trước COVID-19.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác