thumbnail - Ngân hàng phải “đào” tăng trưởng tín dụng
Trường Sơn
Hà Nội

Ngân hàng phải “đào” tăng trưởng tín dụng

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục “rắn” trong hướng nới chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Các ngân hàng thương mại muốn tăng mạnh hơn thì phải tự… giảm dư nợ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác