thumbnail - Ngân hàng tư nhân đầu tiên có vốn chủ sở hữu vượt 100.000 tỷ đồng
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Ngân hàng tư nhân đầu tiên có vốn chủ sở hữu vượt 100.000 tỷ đồng

Với lãi sau thuế đạt gần 11.500 tỷ trong nửa đầu năm, vốn chủ sở hữu của ngân hàng này đã tăng lên hơn 100.000 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác