thumbnail - Ngang nhiên gộp thửa, xây dựng công trình trái phép trong khu dân cư
Trường Sơn
Hà Nội

Ngang nhiên gộp thửa, xây dựng công trình trái phép trong khu dân cư

Với 9 lô đất diện tích tổng cộng 1.586,9m2, một cá nhân đã tự ý gộp thửa xây dựng công trình như nhà máy khi chưa có phép.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác