thumbnail - Ngành GTVT Quảng Ninh tổ chức trồng cây ở các tuyến đường địa bàn biên giới
Quốc Cường
Hà Nội

Ngành GTVT Quảng Ninh tổ chức trồng cây ở các tuyến đường địa bàn biên giới

Ngành GTVT tỉnh Quảng Ninh vừa phát động trồng cây xanh ở các tuyến đường ở địa bàn biên giới huyện Bình Liêu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác