thumbnail - Ngành Ma học và nghiên cứu Harry Potter: Tưởng đùa, hóa ra là có thật!
Quân Mạnh
Hà Nội

Ngành Ma học và nghiên cứu Harry Potter: Tưởng đùa, hóa ra là có thật!

Nhiều trường đại học trên thế giới mở ra những chuyên ngành độc đáo mà nghe tên cứ ngỡ rằng đùa. Sau đây là hai ngành như thế.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác