thumbnail - Ngành sản xuất tiếp tục phục hồi
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Ngành sản xuất tiếp tục phục hồi

Sản lượng tăng trở lại khi làn sóng Covid-19 giảm, tuy nhiên tốc độ tăng đơn hàng mới đã chậm lại khi một số khách hàng ngần ngại trước mức tăng mạnh của giá cả. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác