thumbnail - Ngày 25/10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)
Lan đột biến
Hà Nội

Ngày 25/10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

VTV.vn - Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) và dự án Luật Dầu khí (sửa đổi).
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác