thumbnail - Ngày đầu cao tốc chỉ thu phí ETC thế nào?
Trường Sơn
Hà Nội

Ngày đầu cao tốc chỉ thu phí ETC thế nào?

Nhiều xe không đủ điều kiện vẫn đi vào cao tốc, một số tình huống phát sinh khiến các điểm hỗ trợ tại trạm thu phí phải làm việc hết công suất.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác