thumbnail - Ngày hội STEM 2022: Đồng thanh tương ứng
Quân Mạnh
Hà Nội

Ngày hội STEM 2022: Đồng thanh tương ứng

Nếu những năm trước, Ngày hội STEM chỉ tập trung vào một sự kiện diễn ra tại Hà Nội thì lần này, Ngày hội bao gồm một chuỗi hoạt động ở hơn 10 địa phương trên cả nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác