thumbnail - Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII
Gia Loc
Hà Nội

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII

Ngày 7/5, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ tư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác