thumbnail - Ngày mai diễn ra Nhật thực cuối cùng của năm, Việt Nam xem vào lúc mấy giờ?
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Ngày mai diễn ra Nhật thực cuối cùng của năm, Việt Nam xem vào lúc mấy giờ?

Bóng của mặt trăng sẽ đi qua phía trước mặt trời vào ngày 26/10 trong sự kiện nhật thực một phần có thể nhìn thấy từ hầu hết châu Âu, Bắc Phi, Trung Đông và các phần phía tây của châu Á.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác