thumbnail - Nghệ An sẽ ban hành bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số
Kim Đạo
Hà Nội

Nghệ An sẽ ban hành bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An xác định trọng tâm của chuyển đổi số là phát triển cơ sở dữ liệu số, tạo nền tảng phát triển chính quyền số, kinh tế số, hướng đến xã hội số; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và chất lượng cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp.

Theo báo Nghệ An, sáng 1/7, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị lần thứ 9. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Nghệ An sẽ ban hành bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số 

Hội nghị đã bàn dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Tại cuộc làm việc, các ý kiến thảo luận cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết đặt ra về mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 và 2030 cho hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi đề nghị, trong giải pháp thực hiện cần quan tâm cơ chế riêng về giá dịch vụ công nghệ thông tin; cũng như cần ban hành tiêu chí đánh giá các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp trong quá trình chuyển đổi số.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị dự thảo Nghị quyết bổ sung quan điểm xây dựng, ban hành các cơ chế chính sách không chỉ về đầu tư; mà còn giám sát, đánh giá năng lực điều hành, cải cách hành chính, qua đó tạo điều kiện thúc đẩy chuyển đổi số.

Ông Dương Đình Chỉnh, Giám đốc Sở Y tế cho rằng để chuyển đổi số thành công thì quan trọng là 3 yếu tố: “hạ tầng số, con người, cơ chế chính sách”. Trong đó, cần quan tâm đến chính sách, như chính sách thuê hạ tầng số để thực hiện vì đây hiện là điểm vướng nhất từ kinh nghiệm thực tiễn ngành Y tế thực hiện mục tiêu trở thành 1 trong 5 địa phương của cả nước xây dựng “y tế thông minh”.

Sẽ ban hành bộ tiêu chí đánh giá chuyển đổi số

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý nhấn mạnh chuyển đổi số cần sự thay đổi toàn diện của các cá nhân và tổ chức; muốn thành công thì người đứng đầu phải thực sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm và có một hệ thống tổ chức, cán bộ đáp ứng được điều hành chuyển đổi số.

Thống nhất với các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đề ra tại dự thảo Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu rà soát, đơn giản lại các thủ tục hành chính và các điều kiện bảo đảm tích hợp chuyển đổi số; giao rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị thực hiện các chỉ tiêu nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến; khẩn trương xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về việc chuyển đổi số cho các cơ quan, đơn vị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân dễ dàng truy cập, sử dụng dịch vụ công trực tuyến như: kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ, người dân và doanh nghiệp để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số. Theo đó Bí thư Tỉnh ủy gợi mở xây dựng nền tảng cung cấp các khóa học trực tuyến để hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận chuyển đổi số và cán bộ nâng cao kỹ năng chuyển đổi số.

Thông qua kinh nghiệm thực hiện của một số địa phương, người đứng đầu Tỉnh ủy cũng yêu cầu tính toán để triển khai các mô hình như: “tổ công nghệ số cộng đồng” để giúp cho người dân, doanh nghiệp, cán bộ kỹ năng chuyển đổi số; giảm lệ phí với các nhóm dịch vụ thiết yếu khi thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; hoặc chỉ tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến; giao chỉ tiêu hồ sơ giải quyết trực tuyến cho các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị, kể cả ở cấp xã.

Liên quan đến các nội dung có nhiều ý kiến thảo luận, trên cơ sở các ý kiến, Bí thư Tỉnh ủy kết luận: Nghệ An cần phấn đấu nằm trong tốp 25 - 30 tỉnh, thành phố có chỉ số cao về Chính phủ số; đồng thời “100% cơ quan Nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin”.

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác