thumbnail - Nghề lạ ở Việt Nam: Nuôi loài đặc sản nhìn ghê sợ trước có đầy ở ruộng, ngày cho ăn 1-2 lần dễ dàng thu 50 triệu đồng/tháng
Quốc Cường
Hà Nội

Nghề lạ ở Việt Nam: Nuôi loài đặc sản nhìn ghê sợ trước có đầy ở ruộng, ngày cho ăn 1-2 lần dễ dàng thu 50 triệu đồng/tháng

Bỏ việc lương cao về quê khởi nghiệp nuôi loài côn trùng có mùi nồng, nhìn như con gián, 9X thu về nửa tỷ mỗi năm.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác