thumbnail - Nghệ sĩ Đạt Phi: Truyền cảm hứng để chuẩn hóa tiếng Việt
Diệu Thúy
Hà Nội

Nghệ sĩ Đạt Phi: Truyền cảm hứng để chuẩn hóa tiếng Việt

Người trong giới gọi ông là phù thủy của nghề lồng tiếng song với Đạt Phi, danh xưng này quá lớn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác