thumbnail - Nghệ thuật công cộng tại Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội
Lan đột biến
Hà Nội

Nghệ thuật công cộng tại Phúc Tân Hoàn Kiếm Hà Nội

Ra đời từ đầu năm 2020, đến nay không gian nghệ thuật công cộng tại Phúc Tân Hoàn Kiếm, Hà Nội đã trở thành một phần của cộng đồng người dân tại đây. Tuy nhiên, một số tác phẩm trong không gian nghệ thuật này có lẽ không còn duy trì được lâu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác