thumbnail - Nghẹn ngào xem lại kỷ vật của 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Nghẹn ngào xem lại kỷ vật của 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ

Bộ cảnh phục, mũ bảo hộ, những tập công văn giấy tờ… vẫn còn đó nhưng các anh đã không trở về.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác