thumbnail - Nghị quyết 18: Khơi thông nguồn lực đất đai, tạo sức bật cho phát triển
Trường Sơn
Hà Nội

Nghị quyết 18: Khơi thông nguồn lực đất đai, tạo sức bật cho phát triển

VTV.vn - Nghị quyết 18 được đánh giá là cột mốc quan trọng, với những điểm mới đột phá, hướng đến giải pháp nhằm khơi thông nguồn lực đất đai, tạo...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác