thumbnail - Nghị quyết Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô: Nghiên cứu xây thêm sân bay
Thu Trang
Hà Nội

Nghị quyết Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô: Nghiên cứu xây thêm sân bay

Theo Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Thủ đô Hà Nội yêu cầu phải đẩy mạnh phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác