thumbnail - Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội
Liên Hương
Hà Nội

Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển Thủ đô Hà Nội

Mục tiêu của Thủ đô Hà Nội là phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực, trở thành trung tâm, động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác