thumbnail - Nghĩa Đồng Hồ: Muốn đi lên bằng thực lực, không ham bị gắn với bản sao của người nổi tiếng
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Nghĩa Đồng Hồ: Muốn đi lên bằng thực lực, không ham bị gắn với bản sao của người nổi tiếng

Việc bị gắn với tên gọi là phiên bản của Trúc Nhân khiến Nghĩa Đồng Hồ gặp không ít rắc rối vì bị so sánh
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác