thumbnail - Nghĩa tình Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương
Quân Mạnh
Hà Nội

Nghĩa tình Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương

Đến nay, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng David Dương đã giúp hàng trăm hộ nghèo và cận nghèo thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu, tạo thêm việc làm cho nhiều...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác