thumbnail - Nghịch lý doanh nghiệp thiếu nhân lực, lao động vẫn thất nghiệp
Duy Tân
Hà Nội

Nghịch lý doanh nghiệp thiếu nhân lực, lao động vẫn thất nghiệp

Có một nghịch lý đang tồn tại trên thị trường lao động Việt Nam đó là lao động thiếu việc làm trong khi doanh nghiệp lại thiếu lao động.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác