thumbnail - Nghiên cứu bổ sung hơn 6 km cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng vào một dự án PPP
Duy Tân
Hà Nội

Nghiên cứu bổ sung hơn 6 km cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng vào một dự án PPP

Phương án bổ sung 6,19 km cao tốc Ninh Bình-Hải Phòng đoạn qua TP Hải Phòng vào dự án đường ven biển nhằm gỡ nút thắt về nguồn vốn đầu tư.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác