thumbnail - Nghiên cứu bổ sung mục nơi sinh ở hộ chiếu mẫu mới
Viễn Đông
Hà Nội

Nghiên cứu bổ sung mục nơi sinh ở hộ chiếu mẫu mới

Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu quy định pháp luật để có thể bổ sung nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mẫu mới, theo trung tướng Tô Ân Xô. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác