thumbnail - Nghiên cứu phát hiện vắc xin mũi 4 tạo kháng thể cao hơn mũi 3
Thức SG
Hà Nội

Nghiên cứu phát hiện vắc xin mũi 4 tạo kháng thể cao hơn mũi 3

Nghiên cứu mới đây ở Anh phát hiện tiêm vắc xin Covid-19 mũi 4 có thể tạo ra lượng kháng thể cao hơn mũi 3. Thời điểm tiêm mũi 4 trong nghiên cứu cách mũi 3 là hơn 6 tháng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác