thumbnail - “Nghìn lẻ một” kiểu lách tín dụng bất động sản
Lê Vũ Phong
Hà Nội

“Nghìn lẻ một” kiểu lách tín dụng bất động sản

Tín dụng, cho vay đầu tư hoặc tiêu dùng bất động sản chỉ mang tính tương đối. Thực tế có nhiều cách để lách nếu bị siết.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác