thumbnail - Nghìn tỷ trợ giá, xe buýt vẫn bế tắc
Diệu Thúy
Hà Nội

Nghìn tỷ trợ giá, xe buýt vẫn bế tắc

So với số tiền đầu tư hàng nghìn tỷ đồng ngân sách mỗi năm và những gì thu được, cần đặt câu hỏi: Trợ giá xe buýt cách nào mới hiệu quả?
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác