thumbnail - Ngoài Đông Nhi, trước đây Bảo Thy cũng từng lên tiếng về fan và đóng group FC hơn 20 ngàn người
Thu Trang
Hà Nội

Ngoài Đông Nhi, trước đây Bảo Thy cũng từng lên tiếng về fan và đóng group FC hơn 20 ngàn người

Bảo Thy cho rằng nếu như chỉ cần phật lòng, các bạn quay lưng lại, đó không phải là fan chân chính nữa
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác