thumbnail - Ngôi trường đặc biệt: Học sinh biết bơi mới được xét duyệt lên lớp
Thu Trang
Hà Nội

Ngôi trường đặc biệt: Học sinh biết bơi mới được xét duyệt lên lớp

Tại Ninh Thuận có một ngôi trường rất đặc biệt, học sinh biết bơi mới được xét duyệt lên lớp.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác