thumbnail - Ngựa vằn đối đầu cá sấu và hà mã để vượt sông
Trường Sơn
Hà Nội

Ngựa vằn đối đầu cá sấu và hà mã để vượt sông

Hai mẹ con ngựa vằn non trải qua hành trình sang sông đầy nguy hiểm ở Serengeti với cá sấu rình rập dưới nước và hà mã chặn đường gần bờ bên kia.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác