thumbnail - Ngưng dán miễn phí thẻ thu phí tự động từ hôm nay
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Ngưng dán miễn phí thẻ thu phí tự động từ hôm nay

VETC ngưng triển khai dán thẻ thu phí tự động từ ngày 6/8. Chi phí mỗi lần dán là 120.000 đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác