thumbnail - Người cha nhẫn tâm 3 lần bán con gái thiểu năng trí tuệ để lấy tiền sính lễ cưới
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Người cha nhẫn tâm 3 lần bán con gái thiểu năng trí tuệ để lấy tiền sính lễ cưới

Người cha nhẫn tâm 3 lần bán con gái cho nhà khác để làm đám cưới, dù cô bé vẫn còn ở tuổi thiếu niên và bị thiểu năng trí tuệ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác