thumbnail - Người đại diện giải thích nguyên nhân Văn Hậu không thể thi đấu ở Hà Lan
Trường Sơn
Hà Nội

Người đại diện giải thích nguyên nhân Văn Hậu không thể thi đấu ở Hà Lan

Ông Nguyễn Đắc Văn đã có những lý giải về việc Đoàn Văn Hậu không ở lại Hà Lan chơi bóng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác