thumbnail - Người dân có quyền yêu cầu cung cấp những thông tin nào?
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Người dân có quyền yêu cầu cung cấp những thông tin nào?

Người dân có quyền được các cơ quan nhà nước cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác; nếu bị từ chối có thể khiếu nại, khởi kiện . - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác