thumbnail - Người dân EU có quyền kiện chính phủ nếu không khí quá ô nhiễm
Thức SG
Hà Nội

Người dân EU có quyền kiện chính phủ nếu không khí quá ô nhiễm

TTO - Công dân ở các nước thuộc Liên minh châu Âu có thể kiện chính phủ để đòi bồi thường tài chính nếu mức độ ô nhiễm không khí gây tổn hại đến sức khỏe của họ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác