thumbnail - Người đàn ông 55 tuổi thi đại học 26 lần để vào ngôi trường mơ ước
Lê Vũ Phong
Hà Nội

Người đàn ông 55 tuổi thi đại học 26 lần để vào ngôi trường mơ ước

Ông Liang Shi (55 tuổi) sẽ tham gia kỳ thi đại học lần thứ 26, với hy vọng đạt điểm đủ cao để được nhận vào Đại học Tứ Xuyên, ngôi trường mơ ước của ông.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác