thumbnail - Người dùng iPhone 4S giảm hiệu năng được trả 15 USD
Quân Mạnh
Hà Nội

Người dùng iPhone 4S giảm hiệu năng được trả 15 USD

Apple đồng ý trả 15 USD cho chủ sở hữu iPhone 4S bị giảm hiệu năng sau khi cài iOS 9, với điều kiện phải chứng minh được thiệt hại. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác