thumbnail - Người già ở quốc gia này muốn làm việc tới năm 73 tuổi
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Người già ở quốc gia này muốn làm việc tới năm 73 tuổi

Cuộc khảo sát mới nhất cho thấy 70% người già ở Hàn Quốc muốn được đi làm tới năm 73 tuổi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác