thumbnail - Người làm cho giỏ xách bồn bồn xuất hiện ở Cà Mau
Thu Trang
Hà Nội

Người làm cho giỏ xách bồn bồn xuất hiện ở Cà Mau

Một phụ nữ ở Cà Mau với quyết tâm trong khởi nghiệp, tạo ra những sản phẩm xanh từ chính cây bồn bồn là thế mạnh của địa phương mình để vươn lên và đóng góp cho xã hội.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác