thumbnail - Người mua sắm trực tuyến Việt Nam có lượng đơn đặt hàng cao nhất Đông Nam Á
Minh DucTRan
Hà Nội

Người mua sắm trực tuyến Việt Nam có lượng đơn đặt hàng cao nhất Đông Nam Á

Trung bình mỗi người mua sắm trực tuyến Việt Nam đặt 104 đơn hàng mỗi năm, cao gần gấp đôi mức trung bình của các nước Đông Nam Á.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác