thumbnail - Người Pháp dòm ngó đến Côn Đảo, vua Gia Long thẳng thắn khước từ ra sao?
Liên Hương
Hà Nội

Người Pháp dòm ngó đến Côn Đảo, vua Gia Long thẳng thắn khước từ ra sao?

Kể từ thỏa ước Versailles 28.11.1787, quyền sở hữu Côn Đảo của nhà Nguyễn được mặc nhiên công nhận khi một bên (Việt) đồng ý nhượng cho và một bên (Pháp) đồng ý nhận lấy, như một sự trao đổi tương thuận. Tuy nhiên, vua Gia Long thẳng thắn khước từ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác