thumbnail - Người Pháp mất gia vị yêu thích do nắng nóng
Diệu Thúy
Hà Nội

Người Pháp mất gia vị yêu thích do nắng nóng

Tình trạng thiếu mù tạt Dijon ở Pháp trở nên trầm trọng khi sản lượng thu hoạch thấp do nắng nóng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác