thumbnail - "Người trong cuộc" nêu lý do chưa muốn nâng chuẩn chức danh lên PGS, GS
Cua Gạchhhh
Hà Nội

"Người trong cuộc" nêu lý do chưa muốn nâng chuẩn chức danh lên PGS, GS

GDVN- Cần đặt vấn đề chất lượng học thuật trong những công trình nghiên cứu hơn là bài báo khoa học được đăng tải ở đâu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác