thumbnail - Nguy cơ đậu mùa khỉ lây lan vào Việt Nam: Chuyên gia WHO phân tích, cảnh báo đường lây
Quốc Cường
Hà Nội

Nguy cơ đậu mùa khỉ lây lan vào Việt Nam: Chuyên gia WHO phân tích, cảnh báo đường lây

Theo chuyên gia, đậu mùa khỉ có thể lây từ người qua người bằng hình thức tiếp xúc gần qua da hoặc qua dịch tiết cơ thể, giọt bắn, vật dụng chứa virus như chăn, ga…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác