thumbnail - Nhà 3 tầng in 3D đặt vừa trong tàu SpaceX
Lan đột biến
Hà Nội

Nhà 3 tầng in 3D đặt vừa trong tàu SpaceX

Công ty SAGA Space Architects hợp tác với các học sinh Thụy Sĩ để tạo ra nhà ở dành cho phi hành gia khám phá Mặt Trăng và sao Hỏa.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác