thumbnail - Nhà bè, kiôt du lịch 'đe dọa' di tích Tàu không số Vũng Rô
Tuấn Anh
Hà Nội

Nhà bè, kiôt du lịch 'đe dọa' di tích Tàu không số Vũng Rô

TTO - Hai bè nổi du lịch kinh doanh ngay trong vùng nước bảo vệ của di tích lịch sử quốc gia Tàu không số Vũng Rô (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) nhưng cơ quan quản lý di tích và chính quyền địa phương chưa xử lý rốt ráo.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác