thumbnail - Nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn hoang phế
Viễn Đông
Hà Nội

Nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn hoang phế

Di tích quốc gia nhà chứng tích Ngô Đình Cẩn bị bỏ hoang gần 30 năm qua, cây cỏ mọc um tùm. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác