thumbnail - Nhà đầu tư cá nhân có thể đã rút hàng nghìn tỷ đồng khỏi thị trường chứng khoán?
Thu Trang
Hà Nội

Nhà đầu tư cá nhân có thể đã rút hàng nghìn tỷ đồng khỏi thị trường chứng khoán?

Trong tháng 4, nhà đầu tư cá nhân bán ròng mạnh nhất kể từ đầu năm 2021 với tổng giá trị bán ròng 4.300 tỷ đồng. Tuy nhiên số dư trên tài khoản lại không tăng tương ứng, thậm chí số dư tiền gửi/tài khoản của nhà đầu tư cá nhân trong quý 1/2022 giảm so với quý 4/2021...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác